Feedback / Suggestions

Human Rights Section

Government Order NO.& date Subject  Language Document Source Size Download
  2013        
           
Law61KLM2013, dated: 17.07.2013 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು Kannada Law Department   download
  2015        

Law49KLM2013, Law57KLM2013,

Law36KLM2013, Law38KLM2013,

Law50KLM2013, Law53KLm2013,

Law55KLM2013, Law42KLM2013,

Law58KLM2013, Law41KLM2013,

Law39KLM2013, Law54KLM2013,

Law35KLM2013, Law43KLM2013,

Law51KLM2013, Law37KLM2013,

Law34KLM2013, Law56KLM2013 ಮತ್ತು

Law40KLM2013. ದಿ: 26.08.2015

19ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು Kannada Law Department   download
    2018        
           
  Law 7 klm 2018, dated:27.03.2018  Providing new vehicle to Law commission of Karnataka  kannada  Law department    download
Law 86 klm 2018, dated: 05.02.2019 Revisied 6th Pay to private aided law colleges  kannada Law department 1.05 mb download
 Law 7 klm 2018, dated:27.03.2018  Providing new vehicle to Law commission of Karnataka  kannada Law department    download
 Law16KLM2019, dated: 20.11.2019  ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು  ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  kannada  Law Department    download
 Law62KLM2019, dated: 31.10.2019 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-105-0-15 ರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ. 1138.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  Kannada Law Department    download
           
  2019        
Law8HRC2019, dated: 04.11.2019  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-105-0-ರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ. 569.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law3KLM2019, dated 8.11.2019 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-114-0-04 ರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ. 213.0 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law19KLM2019, dated: 11.11.2019 ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ಬಿ. ಧರ್ಮಗೌಡರ್, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ, ಇವರ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸೇವಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law16KLM2019, dated: 20.11.2019 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಾಲಕರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು  ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. kannada Law Department   download
 Law60KLM2019, dated: 21.11.2019  2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-105-0-13 ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  Kannada Law Department   download
Law 68KLM2019, dated: 09.12.2019 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಅಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ Kannada Law Department   download
  2020        
Law62KLM2019, dated: 18.01.2020 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-105-0-15 ರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ Rs. 1138.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law38KLM2019, dated: 20.01.2020 ಅಂಜುಮನ್‌ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಆರ್.ಎಲ್.ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.   Law Department   download
Law45KLM2019, dated:20.01.2020 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್‌ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law57KLM2019, dated: 27.01.2020 ಶ್ರೀ ಧೃವ ಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್.‌ ಇವರನ್ನು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಮಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law3KLM2019, dated: 28.01.2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಅಯೋಗಕ್ಕೆ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-114-0-04 ರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ. 213.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law90KLM2019, dated: 10.02.2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಅಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
           
Law91KLM2019, dated: 20.02.2020 Painting to Boys Training Hostel, KSLU Premises, Navanagar, Hubballi ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download

Law92KLM2019, dated: 03.03.2020

 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಫರ್ಹೀನ್‌ ಫಿರ್ದೋಸ್‌, ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law55KLM2020, dated 04.04.2020 ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖಯೆ: 27- ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-15-101" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 1/12ನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law57KLM2020 dated: 04.04.2020 ಅಭಿಯಾಚನೆ(ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27-ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-13-101 ಮತ್ತು 2014-00-105-0-13-115 ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 1/12ನೇ ಅನುದಾನವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law56KLM2020 dated: 04.04.2020, 05.05.2020,15.06.2020, 04.09.2020, 01.12.2020and 16.02.2021. ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27- ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-114-0-04" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 1/12 ನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada  Law Department   download
 Law18HRC2020, dated: 04.04.2020,06.05.2020, 03.06.2020,10.06.2020, 29.08.2020 20.10.2020, 30.11.2020, 30.12.2020 ಮತ್ತು 06.02.2021  ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ:27- ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-12" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 1/12ನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  Kannada Law Department   download
Law57KLM2020, dated: 02.06.2020 ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27-ಕಾನೂನು  ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-13-101 ಮತ್ತು 2014-00-105-0-13-115 ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 1/12ನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್‌ ಮಾಹೆಯ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law64KLM2019, dated: 03.07.2020 ಶ್ರೀ ವಿ.ಸುಧೀಶ್‌ ಪೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಾ ಬಿ.ಟಿ. ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law55KLM2020, dated: 10.07.2020 ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27- ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ  ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ  "2014-00-105-0-15-101" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ   1/12ನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law55KLM2020, dated: 04.08.2020 ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27- ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ  ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ  "2014-00-105-0-15-101" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ   1/12ನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ Kannada Law Department   download
Law57KLM2020, dated: 06.08.2020 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಇವರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-13 ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law42KLM2020, dated: 26.08.2020 ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿ ಎಸ್.‌ ಬಡಿಗಣ್ಣವರ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಕೆಎಲ್‌ ಇ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು Kannada Law Department   download
Law 55KLM2020, dated: 04.09.2020 ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27- ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ  ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-15-101" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌  ಮಾಹೆಯ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ 1/12ನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law55KLM2020, dated: 05.10.2020 ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27- ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ  ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-15-101" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ 1/12ನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law50KLM2020, dated: 12.10.2020 ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಕೆ., ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗಾ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. Kannada Law Department   download
Law55KLM2020, dated: 06.11.2020 ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27- ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ  ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-15-101" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ 1/12ನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law57KLM2019, dated: 21.11.2020 ಶ್ರೀ ಎಸ್.‌ ಧೃವಕುಮಾರ್‌, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ಇವರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಯ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕುರಿತು. Kannada Law Department   download
Law55KLM2020, dated: 08.12.2020 ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27- ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ  ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-15-101" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ 1/12ನೇ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
 Law65KLM2019 , dated: 31.12.2020  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-105-0-13-103 ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  Kannada  Law Department    download
           
   2021        
Law55KLM2020, dated: 01.02.2021 ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27- ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ  ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-15-101" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2020 ರಿಂದ ಫೆವ್ರವರಿ 2021 ರವರೆಗಿನ   ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
 Law57KLM2020 dt: 16.02.2021  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-13 ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.  Kannada Law Department    download
Law11KLM2021, dated: 01.03.2021 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಅಯೋಗದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law10HRC2021 dated: 20.04.2021 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-12" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law44KLM2021, dated: 20.04.2021 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಅಯೋಗಕ್ಕೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-114-0-04 ರಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ರೂ.224.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law57KLM2021, dated: 06.07.2021 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-13 ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law10HRC2021, dated: 06.07.2021 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಯೋಗಕ್ಕೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-12"ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law16KLM2021, dated: 08.07.2021 ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್‌, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವೈಕುಂಠ ಬಾಳಿಗಾ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. Kannada Law Department   download
Law24KLM2021, dated: 08.07.2021 ಡಾ: ಡಿ.ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ್‌, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರಸ್ವತಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. Kannada Law Department   download
Law51KLM2021, dated: 22.07.2021 ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27-ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-15-101" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law-HRC/10/2021, dated: 25.08.2021 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-12" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law44KLM2021, dated: 23/09/2021 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-114-0-04 ರಡಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law51KLM2021, dated: 30.09.2021 ಅಭಿಯಾಚನೆ (ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್)‌ ಸಂಖ್ಯೆ: 27-ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಪರಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law98KLM2021 P 1 ತಿದ್ದೋಲೆ Kannada Law Department   download
Law95KLM2021, dated 11.11.2021 ಶ್ರೀ ವಿ.ಸುಧೀಶ್‌ ಪೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಾ ಬಿ.ಟಿ. ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law48KLM2021, dated 11.11.2021  ಶ್ರೀ ಆರ್.‌ ರಮೇಶ್‌, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿದ್ಯೋದಯ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು, ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ  ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.  Kannada Law Department    download
Law134KLM2020, dated 25/11/2021 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್.‌ ಸುಧಾದೇವಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸರಸ್ವತಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. Kannada Law Department   download
Law71KLM2021, dated 30.11.2021 ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾದೇವಿ ಆರ್.‌ ಹಿರೇಮಠ, ಕಾನೂನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಬಿ.ವಿ. ಬೆಲ್ಲದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. Kannada Law Department   download
Law-HRC/10/2021 P-1 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-12" ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿ ಅಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. Kannada Law Department   download
Law-KLM/57/2021,dated18.12.2021 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಕಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-13 ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law7KLM2022,dated 03.02.2022 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-2014ರ ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 034 ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ  ಹಾಗೂ 07- ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚಗಳಡಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 9.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿ ನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. Kannada Law Department   download
Law51KLM2021, dated 25.03.2022 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-15-101" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. Kanada Law Department   download
LAW 13 HRC 2022, dated: 12.04.2022 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ "2014-00-105-0-12" ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. kannada Law Department   download
LAW 65 KLM 2022, Dated: 21.04.2022 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-114-0-04 ರಡಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. KANNADA Law Department   Download
LAW 68 KLM 2022, Dated 25.04.2022 19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ “2014-00-105-0-15-101” ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. KANNADA Law Department   Download
LAW 67 KLM 2022, Dated: 04.05.2022 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರಿಗೆ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. KANNADA Law Department   Download

LAW 65 KLM 2022,

Dated: 11.05.2022

ಕರ್ನಾಟಕ   ಕಾನೂನು   ಆಯೋಗಕ್ಕೆ   2022-23ನೇ   ಸಾಲಿಗೆ  ಲೆಕ್ಕ     ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2014-00-114-0-04 ರಡಿ ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. KANNADA Law Department   Download

LAW 72 KLM 2022, Dated: 12.05.2022

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ “2014-00-105-0-13 ರಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. KANNADA Law Department   Download

LAW 68 KLM 2022, Dated: 18.06.2022

19 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲೆಕ್ಕ "2014-00-105-0-15-101" ರಡಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. KANNADA Law Department   Download

 

Last Updated: 18-06-2022 04:17 PM Updated By: Admin


Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Website Policies

 • Copyright Policy
 • Hyperlinking Policy
 • Security Policy
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Help
 • Screen Reader Access
 • Guidelines

Visitors

 • Last Updated​ :
 • Visitors Counter :
 • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : Law Department
Designed, Developed and Hosted by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka © 2022, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080